تشخیص اصالت محصولات گیک ویپ

برای اطلاع از اورجینال بودن محصولات گیک ویپ می‌توانید به برچسب روی جعبه توجه نمایید.

در عکس زیر به صورت مرحله به مرحله چک کردن برچسب محصول را توضیح داده ایم:

1-اگر جعبه را کمی متمایل به طرفین کنید، مارک گیک ویپ به شکل منحنی بزرگ تر می‌شود.

2- با چرخش محصول می‌توانید تغییر رنگ و انعکاس نور را در برچسب مشاهده نمایید.

3- دو نوشته با فونت های مختلف و بسیار ریز که با ذره بین میتوانید مشاهده شان کنید.

4- برچسب طوسی رنگ که با تراشیدن آن کد امنیتی دستگاه شما نمایان می‌شود.

5- کد امنیتی ضد جعل دستگاه شما.

در صورتی که با روش های بالا و توجه به ظاهر محصول نتوانستید از اورجینال بودن محصول اطمینان حاصل کنید، با مراجعه به سایت گیک ویپ به آدرس زیر و انجام مراحی که در ادامه گفته می‌شوند، از اورجینال بودن محصول خود مطمئن شوید.

(برای ورود به سایت گیک ویپ باید با استفاده از نرم افزار های تغییر IP استفاده کنید)

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

در قسمت انتهایی سایت گیک ویپ یک کادر به شکل زیر مشاهده می‌کنید که باید کد امنیتی 12 رقمی خود را در آن وارد کنید.

در صورتی که محصول شما اورجینال باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

Your code has been verified by our system, thank you for purchasing Authentic Geek Vape !If you have any question on your product , please submit a ticket here

در صورتی که دستگاه شما تقلبی (غیر اورجینال) باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

!The security code (************) you searched does not exist