تشخیص اصالت محصولات ویپ فلای

برای تست اصالت محصولات برند ویپ فلای باید ابتدا وارد سایت اصلی کمپانی شده و به منو … مراجعه نمایید.

بعد از ورود به سایت طبق مراحل زیر عمل نمایید:

برچسب طوسی رنگی که در پشت جعبه وجود دارد را بتراشید تا کد امنیتی دستگاهتان را مشاهده نمایید.

به شکل زیر

انتهای سایت ویپ فلای یک قسمت به شکل زیر وجود دارد که با وارد کردن کد امنیتی دستگاه در این قسمت متوجه اورجینال بود محصولتان خواهید شد.

در صورتی که محصول شما اورجینال باشد پیام زیر را به همراه تاریخ اولین ثبت مشاهده خواهید کرد:

!Congratulations !This Security Code (**-****-****) correspond to VapeFly is authentic product

و در صورت اورجینال نبودن پیام زیر را مشاهده می‌نمایید:

!The security code (**-****-****) yousearched does not exist