تشخیص اصالت محصولات ویپرسو

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات ویپرسو به سایت این کمپانی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

برچسب هولوگرامی که پشت جعبه محصول وجود دارد را پیدا کنید.

به شکل زیر

برچسب هولوگرامی را زیر نور بگیرید، در صورتی که محصول شما اورجینال و معتبر باشد حروف V موجود روی برچسب به شکل زیر جا به جا می‌شوند.

اگر با استفاده از روش قبل نتوانستید از اورجینال بودن محصول خود اطمینان حاصل کنید؛ از روش زیر استفاده کنید.

پوشش روی QR کد برچسب را بتراشید.

پس از انجام گام هایی که به آن اشاره کردیم، می‌توانید از دو روش زیر برای اطمینان از اصالت محصول استفاده کنید:

وارد سایت ویپرسو شوید. پایین صفحه کادری به شکل زیر مشاهده می‌کنید که باید کد امنیتی روی برچسب را در آن وارد کنید.

اگر محصول شما معتبر و اورجینال باشد، با پیام زیر مواجه خواهید شد:

The product you purchased has been verified as genuine. Should you have any question, please contact us

در صورتی که محصول اورجینال نباشد، با پیام زیر مواجه می‌شوید:

The authentication code you submitted cannot be verified by our system. Please retry, or contact us

کیو آر کد (QR Code) محصول را اسکن کنید. در صورت اورجینال بودن محصولتان، با پیام زیر مواجه خواهید شد: