تشخیص اصالت محصولات ووپو

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات ووپو کافی است برچسب هولوگرام محصول را زیر نور قرار دهید.
اگر حرف V به شکل زیر در حرکت بود، محصول شما معتبر و اصل است.

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

برچسب طوسی رنگ پشت جعبه دستگاه را بتراشید تا کد امنیتی 16 رقمی و QR CODE را مشاهده کنید.

به شکل زیر

داخل سایت ووپو کادری به شکل زیر را می‌بینید که باید کد امنیتی درج شده روی جعبه دستگاه را در آن وارد نمایید.

در صورتی که محصول شما اورجینال باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

The device is the official authentic VOOPOO, please rest assured to use
.Thank you for your attention

در صورتی که دستگاه شما تقلبی (غیر اورجینال) باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

Sorry, the query is less than your information