تشخیص اصالت محصولات هاتسیگ

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات هاتسیگ به سایت این کمپانی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

ابتدا برچسب هولوگرامی محصول را روی جعبه پیدا کنید. سپس کاور طوسی رنگ آن را بخراشید تا کد امنیتی را مشاهده نمایید.

در سایت هاتسیگ کادری به شکل زیر مشاهده می‌کنید که باید کد امنیتی را در آن وارد کنید.

در صورتی که محصول شما معتبر و اورجینال باشد با پیام زیر مواجه خواهید شد:

!Your product is Authentic,thanks for your always support HOTCIG

در صورتی که محصول شما اورجینال نبوده و تقلبی باشد پیام زیر را دریافت خواهید کرد:

! 经系统验证,您所查询的防伪密码不存在,请谨防假冒

اگر از محصول شما قبلاً استفاده شده باید پیام زیر همراه با تاریخ اولین ثبت دستگاه را مشاهده خواهید کرد:

当前防伪密码已被查询1次,第一次查询时间为:2020-11-07 23:58:18;如果您不是第一次查询,请谨防假冒