تشخیص اصالت محصولات رایپ ویپز

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات رایپ ویپز به سایت این کمپانی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

کمپانی رایپ ویپز از سال 2019 برای آسان شدن تشخیص اصالت محصولاتش، بطری جویس ها را با مهر و هولوگرام اختصاصی خود به بازار عرضه کرده است.

این برچسب اغلب روی درب محصول قرار دارد.

برچسب را طبق شکل زیر از تمام زوایا بررسی کنید. به ترتیب باید 1،2،3 و چهار نقطه در مکان های علامت گذاری شده مشاهده نمایید.

برچسب را بچرخانید تا تصویر هولوگرامی آن محو شود.

به این شکل:

در صورتی که با استفاده از گام های بالا نتوانستید به اصالت محصول خود پی ببرید، وارد سایت رایپ ویپز شده و شماره سریال روی برچسب را در کادر مشخص شده وارد کنید.

در صورت معتبر و اورجینال بودن محصول، با پیام زیر مواجه خواهید شد:

!K9C04B2 has been activated

.Great News! Your product is authentic If you have any questions or concerns. Click here to submit a report and we will contact you soon

در صورتی که محصول شما اورجینال نباشد پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

.K9C85B3 could not be found. Please re-enter the serial number

Your product may be counterfeit. Click here to submit a report and we will contact you soon

اگر محصول شما قبلاً استفاده شده باشد، پیام زیر همراه با تاریخ اولین ثبت و دفعات بررسی کد را دریافت خواهید کرد:

.6M69MK4 has been activated but has been verified 6 time and may be counterfeit

This serial number has been flagged as suspect Please check carefully for all security features and click here to report the incident