تشخیص اصالت محصولات جوی تک

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات جوی تک به سایت این کمپانی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

برچسب طوسی رنگ پشت جعبه دستگاه را بتراشید تا کد امنیتی را مشاهده کنید.

به شکل زیر

داخل سایت جوی تک کادری به شکل زیر را می‌بینید که باید کد امنیتی درج روی جعبه دستگاه را در آن وارد نمایید.

در صورتی که محصول شما اورجینال باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

در صورتی که محصول شما قبلا استفاده شده باشد (دست دوم باشد)، پیام زیر را همراه با تاریخ اولین ثبت و IP ثبت شده مشاهده می‌کنید:

در صورتی که دستگاه شما تقلبی (غیر اورجینال) باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد: